Upprätta en hjärtsäker zon

Varje år drabbas omkring 10 000 personer av hjärtstopp. Av dessa överlever endast 500 personer. Det är något som kan undvikas. Genom att det finns hjärtstartare och med fler som kan hjärt- och lungräddning kan många människoliv räddas. Vi är alla inblandade i att skapa en bättre värld. Där ett hjärtstopp kan överlevas och där personen kan återhämta sig efteråt. När en person får ett hjärtstopp behöver den få hjälp inom 180 sekunder. En Hjärtsäker Zon kan upprättas på arbetsplatser, allmänna platser och på butiker. Då får du tillgång till hjärtstartare och din person blir utbildad för att använda dessa.

Det är på det här viset som fler kan överleva när det värsta händer. Genom att kunskapen finns kring hur man utför hjärt- och lungräddning överlever fler. Man får då även kunskapen om hur man ska larma 112 och samtidigt se till att hålla personen vid liv till ambulansen kommer. Det kan vara det som gör en stor skillnad för många människor. Framförallt för den som drabbas av ett hjärtstopp.

Gör en insats md en hjärtsäker zon

Driver du idag ett företag kan du bli en del av lösningen. Där du ser till att dina anställda får kunskapen som krävs för att hantera ett hjärtstopp. På det här viset kan personen som får ett hjärtstopp överleva och komma under vård så fort som möjligt. Genom att personen får hjälp inom 180 sekunder kan en stor skillnad göras. Upprätta en hjärtsäker zon och se till att fler människor kan överleva. Det är med hjälp av kunskap som fler människor slipper gå bort och deras anhöriga slipper att genomgå smärtan av att förlora en anhörig.